Wednesday, 31 October 2012

Timeout

I will be away from the studio for one week while I visit my hometown Ljubljana - the shop will stay opened but items, purchased from 1st to 8th November will be shipped on the 9th.

I hope you have a great week and I leave you with these beautiful images of Slovenia.
See you soon!


Loddelina si bo vzela en teden odmora, medtem ko grem na obisk v domovino - trgovina ostaja odprta, vsi izdelki, prodani med 1. in 8. novembrom, bodo poslani 9. novembra.

Upam, da boste preživeli prijeten teden, posredujem vam tale super video (hvala, Sonja, za link!), nasvidenje do prihodnjič!


Tuesday, 16 October 2012

A cat in the frame

This past weekend I have been working on some new tiny house Christmas ornaments and a custom Leelou bag, a smaller messenger style bag with adjustable shoulder strap and this is a result -

I used two colours of cotton webbing for the strap, a salmon orange corduroy and warm grey upholstery fabric for the body and I ecru coloured ric rac trim with pale blue embroidery and zipper for decoration. As I was taking the pictures of the bag yesterday, I couldn't keep Tigrou the cat away from my reflecting silver foil that I use for counter ligh - it makes a delightful swishing sound that made him constantly jump into the picture frame!
Tigrou is settling in very well, after three weeks of staying exclusively indoors I started showing him the outdoors. We had a few excursions together with him safely on the cat harness and leash. Now that he understands this is his new home, I can let him out of the house on his own for short intervals and after 15 minutes or so he comes miaowing back - the chilly autumn weather also helps him return faster - no amount of freedom can replace a warm spot by the fire...Pretekli konec tedna sem izdelala nekaj novih hišk - božičnih okraskov in dokončala naročilo - torbico Leelou, manjšo torbo s poklopcem za nošenje preko rame.

Naramnica je izdelana iz dveh različnih barv, torbica pa je iz oranžnega rebrastega žameta in sivega  tapetniškega blaga, okrašena s svetlim cik cak trakom ter bledo modro vezenino in zadrgo. Medtem ko sem torbico fotografirala, se mi je maček Tigrou kar naprej silil v kader, ker ga je privabljalo šelestenje srebrne folije, ki jo uporabljam za odboj svetlobe.
Tigrou se lepo privaja na novi dom, po treh tednih hišnega zapora sem ga začela počasi voditi na vrt, varno pripetega z oprsnico, zdaj pa ga lahko že spustim za krajši čas samega raziskovati okolico in po 15 minutak primijavka nazaj, mrzlo jesensko vreme ga prej prižene domov - svoboda ni nič v primerjavi s foteljem ob ognjišču...

Tuesday, 9 October 2012

Christmas tree ornaments

I love my little house brooches and have a lot of fun making them, picking little fabric leftovers and matching them with tiny pieces of wool felt. The truth is they don't sell as much as they seem to be popular by Etsy treasury makers, but I don't give up :)

This holiday season I decided to try out another tiny house design, a set of three house ornaments, embroidered with holiday message of love, hope and peace. Ornaments hang from a long organza ribbon and are ready to attach to a tree or any other place in your home.

So far I have listed two sets of ornaments in my shop, there are more in the making, so stay tuned...
Okraski za božično jelko

Rada imam moje male hiške broške in uživam, ko zanje izbiram ostanke blaga in koščke volnene polsti. Sicer se še daleč ne prodajajo tako množično, kot jih sestavljalke zakladnic na Etsyju uvrščajo v svoje zbirke, a jaz se ne dam :)

To predbožično sezono sem se odločila preizkusiti nov izdelek, set treh majhnih hišk z izvezenim sporočilom ljubezni, upanja in miru. Hiške okraski visijo na dolgem traku iz organce in zo pripravljene za obešanje na jelko ali kamorkoli drugam v vašem domu.

Zaenkrat sem v trgovino dodala dva seta obeskov, a v delu jih imam še nekaj...

Thursday, 4 October 2012

Shop news

I added four new zipper pouches in my shop today, a collection of wool cloth purses with silk patches, embroidery and lace trim.

Next I have some special orders to work on and some more new designs for winter season.

See you soon!


Novičke

Danes sem v trgovino dodala štiri nove torbice, kolekcijo iz volnenega blaga z dodatkom svile, čipke in vezenine.
Trenutno imam v delu nekaj posebnih naročil, nameravam pa se lotiti tudi novih torbic za zimsko sezono.

Imejte se!

Loddelina designs - since 2001

Related Posts with Thumbnails